Ħal Balzan

Parroċċa ta’ Ħal Balzan

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Mons. Karm Farrugia


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 4,532
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,500

 

Ir-raħal ta’ Ħal Balzan sar parroċċa fl-14 ta’ Awwissu 1655, u l-knisja l-qadima tal-Lunzjata saret il-knisja parrokkjali. Erbatax-il sena wara, f’Diċembru 1669, beda l-bini tal-knisja tal-lum u dam sejjer sal-1695. Erba’ snin wara t-tqegħid tal-ewwel ġebla, il-korsija tal-knisja tlestiet u bdiet isservi bħala knisja parrokkjali.

 


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Mons. Karm Farrugia

Numru: 79991436


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Nr. 26, Triq Idmejda,

Ħal Balzan

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn:  9.00am – 11.00am

L-Erbgħa u l-Ġimgħa:  4.00pm – 6.00pm

Numru tal-Uffiċċju: 21442614

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ Marija Annunzjata

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:15MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday07:15MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:15MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ Santu Rokku

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tas-Sorijiet tal-Bon Pastur

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Santa Marija

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Il-Knisja l-qadima tal-Lunzjata

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tal-Franġiskani Missjunarji ta’ Marija

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00IngliżSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30IngliżSajf u Xitwa

Sorijiet tal-Karita

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

Dar Tat-Tfal Dun Bosco
Kunvent tas-Sorijiet tal-Bon Pastur
Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani Missjunarji tal-Qalb bla Tebgħa ta'Marija

Programmi Kateketiċi

Museum Balzan

Faċilitajiet

Ċentru Parrokkjali Marija Annunzjata

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Midja
Kummissjoni Wirt Ħal Balzan
Kummissjoni Żgħażagħ

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Youth Centre
Kor Tifħir u Glorja
Kor Ave Maria
Grupp Fratelli
Grupp Arranġamenti Fjuri
Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Moviment Fokolari
Għaqda Mixja Neo-Katekumenali
Għaqda Leġjun ta' Marija (Nisa)
Għaqda Azzjoni Kattolija (Adulti)
Grupp Senior Citizens
Gupp Old Boys
Grupp Nanniet Kattoliċi
Grupp Mother and Child
Grupp Ħbieb
Grupp Ommijiet
Grupp Padre Piju

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

Skola Primarja Balzan/ Lija/ Iklin, Kulleġġ Santa Tereża
St Aloysius College
Dar tal-Anzjani Casa Antonia
Dar Merħba Bik Foundation

Knisja Parrokkjali ta’ Marija Annunzjata

Knisja Parrokkjali ta’ Marija Annunzjata – Ħal Balzan

F’din il-knisja jistgħu jsiru:

Magħmudijiet
Żwiġijiet
Funerali

Faċilitajiet:

Air Conditioning

Rettur: Mons. Karm Farrugia
Kuntatt: 79991436

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijiet tal-Quddiesa

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday

07:15

Malti

Sajf u Xitwa

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday

08:30

Malti

Sajf u Xitwa

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday

18:30

Malti

Sajf u Xitwa

Is-Sibt / Saturday

07:15

Malti

Sajf u Xitwa

Is-Sibt / Saturday

08:30

Malti

Sajf u Xitwa

Is-Sibt / Saturday

17:15

Malti

Sajf u Xitwa

Is-Sibt / Saturday

18:30

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

07:30

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

08:30

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

09:30

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

11:30

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

17:30

Malti

Sajf u Xitwa


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

Il-Ġimgħa / Friday

19:00 - 19:30

Sajf u Xitwa


Ħinijiet tal-Qrar

N/A