Festi fil-parroċċi

Dettalji ta’ ftehimiet, kuntratti u noti

Is-Segretarjat Parroċċi qed jiġbor l-informazzjoni marbuta ma’ festi fil-parroċċi.

Għaldaqstant qed nitolbu li tibagħtulna kull kuntratt/ftehim li hemm bejn / ma’ entitajiet oħra (każini / soċjetajiet, eċċ.) marbuta mal-festi, kif ukoll in-noti bid-dettalji dwar l-armar li jintrama.

Fejn dan l-armar għandu data partikolari jew persuna / grupp partikolari li jarmah, dan għandu jkun indikat.