Knisja ta’ San Pawl

Kienet l-ewwel knisja parrokkjali. Kif inhi llum inbniet fl-1729. Ġiet restawrata u qed tintuża għal Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi.


Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A


Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli