Knisja ta’ San Pawl

Kienet l-ewwel knisja parrokkjali. Kif inhi llum inbniet fl-1729. Ġiet restawrata u qed tintuża għal Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi.


Ħinijet tal-Quddiesa

No items found

Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A

Ħinijiet tal-Qrar

N/A

Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli