Kappella tal-Lunzjata fil-Fawwara

Il-kappella nbniet fl-1619 iżda l-Isqof Balaguer għalaqha fl-1658. Inbniet mill-ġdid fl-1716 u tinsab fuq Ġebel Ciantar fid-daħla tal-Fawwara.


Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A


Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli