Knisja l-Qadima tat-Trasfigurazzjoni

Din il-knisja kienet il-knisja parrokkjali qabel inbniet il-knisja li hemm illum; issa qed tintuża għall-wirjiet reliġjużi; fiha ssir quddiesa nhar il-festa tat-titular.

F’din il-knisja jistgħu jsiru:

Żwiġijiet


Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A


Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli