Knisja ta’ San Bażilju

Il-knisja ġiet imkabbra fi tliet perijodi differenti : l-ewwel parti nbniet fl-1486 u l-aħħar li tkabbret kien fl-1515. Fil-bidu tat-twaqqif tal-parroċċa u waqt il-gwerra ntużat bħala knisja parrokkjali; illum qed tintuża għal-laqgħat u għall-konferenzi. Dan l-aħħar sar xogħol ta’ restawr fuq din il-knisja.

Rettur: Kappillan
Kuntatt: 21649306

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A