Knisja ta’ San Publiju

L-ewwel knisja li nbniet fuq l-għar ta’ San Pawl kienet dik li bena Juan Benaguas li ġie f’Malta fl-1630; il-knisja ġiet mibnija mill-ġdid fl-1713 wara li fl-1629 ġiet konsagrata bħala kolleġġjata regolari tal-Ordni Ġerosolmitan. Fl-1962 il-knisja ngħaqdet mal-knisja ta’ San Pawl.

Rettur: L-Arċipriet

Ħinijet tal-Quddiesa

No items found

Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A

Ħinijiet tal-Qrar

N/A

Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli