Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ħal Tmiem

  • Inbniet fis-sena 1629 u llum tintuża għal diversi laqgħat u attivitajiet spiritwali.

Rettur: L-Arċipriet

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found

Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A

Ħinijiet tal-Qrar

N/A

Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli