Knisja tal-Kunċizzjoni

Il-knisja hi antika ħafna, hi knisja troġloditika jiġifieri knisja f’għar, li skont Mons. Dusina kienet dedikata lill-Madonna tas-Sokkors. Fl-1640 nbniet mill-ġdid dik il-parti tal-knisja li hi barra mill-għar u fl-1670 żdiditilha sagristija. Fl-1835 l-Imsida saret viċi-parroċċa u fl-1867, meta l-Imsida saret parroċċa, il-knisja tal-Kunċizzjoni saret il-knisja parrokkjali sakemm inbniet il-knisja ta’ San Ġużepp.

Rettur: L-Arċipriet
Kuntatt: 21334949

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday

08:00 - 12:30

Sajf u Xitwa


Ħinijiet tal-Qrar

N/A