Knisja tal-Lunzjata (Patrijiet Karmelitani)

Il-knisja u l-kunvent tal-Lunzjata nbnew fl-1418 bi flus in-nobbli Katerina d’Alagona u ngħataw lill-Karmelitani li kienu għadhom kemm ġew Malta. Fl-1662 parti kbira mill-kunvent twaqqgħet u bil-ġebel inbena l-kunvent tal-Karmnu fl-Imdina. Il-Karmelitani reġgħu ħadu f’idejhom dan l-ewwel kunvent tagħhom fl-1975 u bnew ħdejh kumpless biex iservi bħala Dar tat-Talb, li ġiet miftuħa fl-1990.

 

F’din il-knisja jistgħu jsiru:

Żwiġijiet

Rettur: P. Joe Saliba O.Carm
Kuntatt: 21661745

Ħinijiet tal-Quddiesa

Il-Ħadd / Sunday

16:00

Malti

Sajf u Xitwa

Kull l-ewwel u t-tielet Ħadd tax-xahar minn Ottubru sa Ġunju. Il-quddiesa ma ssirx bejn Lulju u Settembru.


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A


Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli