Knisja tal-Lunzjata

Id-Dumnikani marru fil-Birgu fl-1528 u ġiet mogħtija lilhom il-Knisja tal-Lunzjata. Meta ġew Malta l-kavallieri u ħadu għalihom il-Knisja ta’ San Lawrenz, il-Knisja tal-Lunzjata, mill-1530 sal-1571 serviet bħala Knisja Parrokkjali. Fl-1638 il-Knisja ġiet mibnija mill-ġdid u tul tliet mitt sena saru ħafna opri sbieħ fiha; iġġarrfet fl-aħħar gwerra u nbniet mill-ġdid u nfetħet għan-nies fl-1960.

Rettur: Patri Frank Borg O.P.
Kuntatt: 21825198 / 79058902

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A