Knisja tal-Madonna tad-Dawl u San Antnin

Il-knisja nbniet fl-1740 flok knisja oħra li kienet dedikata lil San Ġwann Battista u li kienet ingħalqet fl-1654. Ta’ kull sena jsir pellegrinaġġ qrib Jum l-Omm.

F’din il-knisja jistgħu jsiru:

Żwiġijiet

Rettur: Il-Kappillan

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A


Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli