Knisja tal-Madonna tal-Karmnu fil-Fawwara

Il-knisja hi proprjetà tal-fratellanza tal-Karità fil-knisja ta’ San Pawl, il-Belt (legat Gerolamo Ciantar). Il-fratellanza tiċċelebra l-festa l-Ħadd wara s-16 ta’ Lulju.


Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A