Knisja tal-Madonna tal-Vitorja

Din kienet l-ewwel knisja li nbniet fil-Belt Valletta u l-ewwel ġebla tagħha tqiegħdet fit-28 ta’ Marzu 1566. Xi tibdiliet ċkejknin saru fl-1752, u fl-1837 kienet tintuża mis-suldati Kattoliċi Ingliżi stazzjonati f’Malta. Fil-knisja wieħed jista’ jara l-monument tal-Ammiral Venezjan Angelo Emo, li miet fl-1792. Il-kwadru titulari tal-knisja jirrappreżenta t-Twelid tal-Verġni Marija.

F’din il-knisja jistgħu jsiru:

Żwiġijiet

Rettur: (Din l-Art Ħelwa National Trust)
Kuntatt: 21225952

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A


Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli