Knisja tal-Madonna tal-Karmnu

l-knisja nbniet minn nies tax-xwieni fl-1611 u fiha kienu jagħmlu l-preċett kull sena u kienu jqisuha bħala l-parroċċa tagħhom u għamlu ħafna opri fiha. Din iġġarfet fil-gwerra u ġiet mibnija mill-ġdid.


  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijet tal-Quddiesa

No items found

Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A

Ħinijiet tal-Qrar

N/A