Madonna tal-Karmnu (Knisja l-Qadima)

Din m’għadhiex tintuża bħala knisja, iżda bħala sala.


  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found

Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A

Ħinijiet tal-Qrar

N/A