Applikazzjoni għall-parteċipazzjoni
fil-Kor tal-Arċidjoċesi ta’ Malta

Ċelebrazzjoni ta’ Kristu Re 2022

Il-Ħadd, 20 ta’ Novembru 2022

Għasar u Quddiesa mill-17:00 ‘il quddiem


Provi

  • Is-Sibt, 15 t’Ottubru 2pm – 4pm – L-Istitut Kattoliku, il-Furjana
  • Is-Sibt, 29 t’Ottubru 2pm – 4pm – L-Istitut Kattoliku, il-Furjana
  • Is-Sibt, 12 ta’ Novembru 2pm – 4pm – L-Istitut Kattoliku, il-Furjana
  • Is-Sibt, 19 ta’ Novembru 2pm – 4pm – L-Istitut Kattoliku, il-Furjana

Id-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet hija l-Ġimgħa 2 ta’ Settembru 2022.


Applika hawn: