Isem u KunjomParroċċa / Żona / KnisjaMandat validu saID CardeResidence Number / Passport NumberMobileEmailIndirizzData tat-twelidĠeneruKwalifiċi EdukattiviĠieli attendejt kors / sessjonijiet ta' formazzjoni / taħriġ pastoraliKorsijiet PastoraliRwoliKuntatt ma' minorenniKuntatt ma' persuni vulnerabbliAċċess għall-informazzjoni personali tan-niesMandat mogħti / imġedded nharMandat validu saTalba biex tinħareġ card ta' identifikazzjoniCard valida saCard maħruġaIl-card maħruġa hija valida saApprovat mis-Safegudaring CommissionNotiDate UpdatedEdit entry
 Isem u KunjomParroċċa / Żona / KnisjaMandat validu saID CardeResidence Number / Passport NumberMobileEmailIndirizzData tat-twelidĠeneruKwalifiċi EdukattiviĠieli attendejt kors / sessjonijiet ta' formazzjoni / taħriġ pastoraliKorsijiet PastoraliRwoliKuntatt ma' minorenniKuntatt ma' persuni vulnerabbliAċċess għall-informazzjoni personali tan-niesMandat mogħti / imġedded nharMandat validu saTalba biex tinħareġ card ta' identifikazzjoniCard valida saCard maħruġaIl-card maħruġa hija valida saApprovat mis-Safegudaring CommissionNotiDate UpdatedEdit entry