Kuntatt

Is-Segretarjat Parroċċi huwa disponibbli għasservizz talkomunità parrokkjali li tagħmel parti minnha. Tista’ tagħmel kuntatt magħna billi tuża wieħed minn dawn il-mezzi:

 +356 2590 6507/518

 [email protected]

 Segretarjat Parroċċi
     Arċidjoċesi ta’ Malta
     P.O. Box 1
     Floriana, FRN 1520
     Malta

 Żur il-Paġna ta’ Facebook