Merħba fis-sit tas-Segretarjat għall-Ħajja
u l-Ħidma fil-Parroċċi

Inkunu ta' sostenn
sabiex il-parroċċi tagħna
jilħqu l-miri pastorali tagħhom

"Parroċċa tfisser: il-preżenza ta’ Kristu fost il-bnedmin, parroċċa tfisser ġabra ta’ persuni, tfisser Komunità li fiha u biha Ġesù Kristu jikkonferma mill-ġdid il-preżenza t’Alla. Il-parroċċa hi parti ħajja tal-Poplu t’Alla."

San Ġwann Pawlu II