Parroċċa ta’ Tas‑Sliema – Il-Madonna tas‑Sacro Cuor

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Amministratur: P. Martin Coleiro OFM


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 6,087
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,280

 

Fl-1872 qassis mill-Belt, Dun Pawl Vella, kellu dar ta’ villeġjatura f’Tas-Sliema. Hu beda jitħabat biex jibni knisja fuq art imħollija apposta mill-Kapitlu tal-Kattidral. Il-Knisja bdiet tinbeda fl-1877 u ġiet iddedikata lis-Sinjura Tagħna tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù, illum magħrufa bħala l-Madonna tas-Sacro Cuor. Il-bini tlesta f’ Ġunju 1881 u f’ Novembru tal-istess sena ġiet mogħtija lill-Patrijiet Franġiskani Minuri. Saret Parroċċa fl-1918.


Dettalji tal-Amministratur

 

Isem: P. Martin Coleiro OFM


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Triq Dun Pawl Vella,

Tas-Sliema SLM 1184

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn: 5.00pm – 7pm

L-Erbgħa: 10.00am – 12.00am

Numru tal-Uffiċċju: 21313505

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali tal-Madonna tas-Sacro Cuor

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday09:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday17:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Kappella Tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday06:00MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:00MaltiSajf

Realtajiet Ekkleżjali

Ordni Franġiskana Sekulas (OFS)

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

No items found

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

No items found

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

No items found

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found