Parroċċa ta’ Tas‑Sliema – San Girgor

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Mons Etienne Sciberras


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 4,026
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,200

Kienet xewqa tal-Arcisqof Mons. Mawru Caruana O.S.B. li f’Tas-Sliema tinbena knisja dedikata lil San Girgor il-Kbir, u l-ewwel ġebla tqiegħdet fl-20 ta’ Ottubru 1923. Il-knisja l-ġdida saret parroċċa fit-22 ta’ Diċembru 1943.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Mons Etienne Sciberras


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

13, Triq Norfolk,

Tas-Sliema  SLM 2015

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u l-Ġimgħa mill-5.00pm sas-6.00pm

Numru tal-Uffiċċju: 21330740

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali Ta’ San Girgor Il-Kbir

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Marija Awżiljatriċi – Oratorju Don Bosco

Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday12:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday19:30MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ St Patrick

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30IngliżSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday09:00IngliżSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00IngliżSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00IngliżSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:15IngliżSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00IngliżSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday19:30IngliżSajf u Xitwa

Knisja tas-Sagra Familja – Sorijiet tal-Ursolini

Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

No items found

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

No items found

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

No items found

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found