Ċentru Pastorali Ġesù Ħabib

Xi ħamsin sena ilu, il-patrijiet tas-Sacro Cuor ta’ Tas-Sliema, fetħu dar tad-duttrina fi Strada Rosa. Għal wieħed u għoxrin sena P. Marjanu Vella O.F.M. għallem u qaddes f’din id-dar. Bejn l-1993 u l-1994 P. Bernard Bartolo O.F.M. waqqa’ d-dar il-qadima u flokha telgħet kappella ġdida b’ċentru pastorali dedikati lil Ġesù l-Ħabib. Illum din il-parti ta’ Tas-Sliema hi mal-parroċċa tal-Balluta, imma l-kappella u ċ-ċentru baqgħu f’idejn il-patrijiet Franġiskani. Illum Strada Rosa qed tissejjaħ Triq Patri Marjanu Vella O.F.M.

Rettur: P. Richard Stanley Grech OFM
Kuntatt: 21313353

Ħinijiet tal-Quddiesa

It-Tnejn / Monday

18:00

Malti

Sajf u Xitwa

It-Tlieta / Tuesday

18:00

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħamis / Thursday

18:00

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ġimgħa / Friday

18:00

Malti

Sajf u Xitwa

Is-Sibt / Saturday

18:00

Malti

Sajf u Xitwa

L-Erbgħa / Wednesday

08:30

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

08:00

Malti

Sajf u Xitwa


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A