Dar tal-Kleru Christus Sacerdos

Id-Dar tal-Kleru nbniet minn Mons. Salv Grima bħala dar għall-irtiri għas-saċerdoti u bħala residenza għas-saċerdoti anzjani jew weħidhom.  Mons. Grima sejjaħ grupp ta’ tfajliet biex jitolbu għall-qdusija tas-saċerdoti u jgħinu lis-saċerdoti, speċjalment dawk li huma residenti f’din id-Dar.

Rettur: Mons. Anton Cassar
Kuntatt: 21441670

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A