Il-Knisja Parrokkjali l-Qadima ta’ Sant’Anna

Il-knisja kienet ġuspatronat tal-kapitlu tal-Isla li ċeda d-drittijiet tiegħu fuq talba tal-Isqof biex isservi ta’ knisja parrokkjali.


Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A