Kappella ġewwa l-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin

Rettur: Dun Franco Fenech

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A