Knisja Madonna tad-Duluri

Tagħmel parti minn Domus Mariae tas-Sorijiet Missjunarji ta’ Ġesù Nazzarenu.


Ħinijet tal-Quddiesa

No items found

Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A

Ħinijiet tal-Qrar

N/A

Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli