Knisja Madonna tad-Duluri

Tagħmel parti minn Domus Mariae tas-Sorijiet Missjunarji ta’ Ġesù Nazzarenu.


Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A