Knisja Madonna tal-Ħniena

L-ewwel knisja nbniet fis-seklu tlettax fir-raħal il-qadim ta’ Ħal Lew u żmien ilu kienet viċi-parroċċa taż-Żurrieq. Il-knisja li hemm illum inbniet fl-1650 u għal żmien twil kienet wieħed mis-santwarji l-aktar devoti tal-gżira. Il-festa ssir il-Ħadd wara t-8 ta’ Settembru.

F’din il-knisja jistgħu jsiru:

Żwiġijiet

Rettur: Il-Kappillan

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A