Knisja ta’ Duna

Il-knisja nbniet fis-seklu sittax u tkabbret mitejn sena wara; tintuża għal-laqgħat tal-membri tal-Leġjun ta’ Marija.

Rettur: L-Arċìpriet

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A