Knisja ta’ San Ġakbu

Il-knisja nbniet fl-1725 flok żewġ knejjes, waħda dedikata lil San Ġwann Battista u l-oħra lil San Ġakbu.

Illum il-knisja qed tintuża għall-espożizzjoni Ewkaristika.

Bħalissa l-Kappella tinsab magħluqa bi prekawzjoni għall-Covid-19.

Rettur: L-Arċipriet
Kuntatt: 99825203

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijet tal-Quddiesa

No items found

Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A

Ħinijiet tal-Qrar

N/A