Knisja ta’ San Ġakbu

Inbniet fis-seklu sittax u ngħalqet fl-1658 flimkien ma’ ħafna knejjes oħra tal-kampanja. Infetħet mill-ġdid xi għoxrin sena wara.

Rettur: L-Arċipriet
Kuntatt: 21435376

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A