Knisja ta’ San Nikola (Knisja tal-Erwieħ)

Din il-knisja nbniet mill-Griegi fl-1569 bħala l-knisja parrokkjali tar-Rit Grieg Biżantin. Fl-1639, il-Kappillan, il-Papas Giovanni Metaxi, ta l-knisja għall-użu tas-Sodalità tal-Erwieħ li bnietha mill-ġdid. Ir-relazzjoni bejn il-Parroċċa Griega u s-Sodalità huma regolati skont il-konkordat tas-17 ta’ Settembru 1766. Il-knisja ġarrbet ħsarat kbar fl-aħħar gwerra u ġiet restawrata fl-1951.


Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A