Knisja ta’ Sant’ Agata

Il-knisja nbniet fl-1417 u reġgħet inbniet fl-1694; dejjem kienet miżmuma tajjeb ħafna u llum hi proprjetà tas-Seminarju. Dan l-aħħar ġiet restawrata b’inizjattiva ta’ nies mill-Imdina.


  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A