Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ħal Tmin

Inbniet fis-sena 1629 u llum tintuża għal diversi laqgħat u attivitajiet spiritwali.

Rettur: L-Arċipriet

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A