Knisja ta’ Santa Marija “Ta’ Mamo”

Il-knisja nbniet fl-1685 u llum fiha jinstab armar tal-festa.

Rettur: L-Arċipriet

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A