Knisja Ta’ Santa Marija (Tar-Rokna)

Il-knisja l-ewwel li nbniet kien fl-1415, iżda wara li sofriet ħafna ħsara mit-Torok fi żmien l-Assedju l-Kbir, reġgħet inbniet fl-1668. Hi dedikata lit-Tlugħ tal-Verġni Marija fis-sema u ssir il-festa fil-15 ta’ Awwissu.

Rettur: L-Arċipriet

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A