Knisja ta’ Santa Marija (Xagħra)

Inbniet għall-ħabta tal-1500, u reġgħet inbniet fl-1690 bl-għajnuna tad-devoti tagħha li kienu jżuruha sikwit. Skont tradizzjoni qawwija, ċertu kavallier, kunjomu Xara, għamel wegħda lill-Madonna li jekk teħilsu mill-għarqa jibni kappella ad unur tagħha. Malli qala’ l-grazzja, temm il-wegħda li kien għamel u bena din il-kappella fil-kampanja tan-Naxxar.

(Magħluqa bejn Ġunju u Awwissu)

Rettur: Kan. Michael Agius

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday

16:00 - 19:00

Sajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday

09:00 - 12:00

Sajf u Xitwa


Ħinijiet tal-Qrar

N/A