Knisja ta’ Santa Ubaldeska

Il-knisja nbniet fl-1629 mill-Granmastru De Paule; meta l-Ordni ta’ San Ġwann telaq minn Malta, il-knisja waqgħet f’idejn il-Gvern li, fuq talba tal-Isqof, taha lill-Knisja biex isservi ta’ knisja parrokkjali għal Raħal Ġdid. Dan ġara fl-1900. Il-knisja serviet bħala viċi-parroċċa mill-1905 sakemm Raħal Ġdid sar parroċċa fl-1910. Fl-1936 il-knisja ma baqgħetx aktar il-knisja parrokkjali; fiha llum isiru xi laqgħat.

F’din il-knisja jistgħu jsiru:

Żwiġijiet

Rettur: Il-Kappillan
Kuntatt: 21695022

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00

Ħinijiet tal-Quddiesa

Il-Ħadd / Sunday

09:00

Malayalam

Sajf u Xitwa

Rit Syro-Malabar


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A