Knisja ta’ Santu Rokku

Il-knisja nbniet wara l-pesta tal-1597 u hi waħda mill-iżgħar knejjes li nsibu f’Ħaż-Żebbuġ. Mill-1980, is-soċjetà “Din l-Art Ħelwa” ħadet ir-responsabbiltà tal-kura ta’ din il-knisja. Illum, f’din il-knisja wieħed isib mużew ċkejken dwar Ħaż-Żebbuġ.

Rettur: L-Arċipriet

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A