Knisja tal-Lunzjata

Hi knisja żgħira li tmiss mal-knisja ta’ San Frangisk de Paola. Inbniet kemm-il darba, u l-aħħar darba li nbniet kien fl-1790.


Ħinijet tal-Quddiesa

No items found

Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A

Ħinijiet tal-Qrar

N/A

Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli