Knisja tal-Madonna tad-Dawl

  • Il-post fejn illum hemm il-knisja tal-Madonna tad-Dawl, fl-1393 kien hemm il-knisja tas-Salib Imqaddes li twaqqgħet fl-1681 u flokha nbniet knisja ddedikata lil Santu Rokku. F’din il-knisja, ftit wara tpoġġa “sottoquadro” tal-“Madonna della Luce” (il-Madonna tad-Dawl) u dan wassal biex il-knisja bdiet tingħaraf bħala l-knisja tal-Madonna tad-Dawl. Id-devozzjoni lejn il-Madonna tad-Dawl ġiet minn Sqallija permezz tal-Ġiżwiti.


Ħinijet tal-Quddiesa

No items found

Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A

Ħinijiet tal-Qrar

N/A

Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli