Knisja tal-Madonna tal-Grazzja

Il-knisja nbniet fil-bidu tas-seklu dsatax u fiha nġiebu l-fdalijiet ta’ żewġ saċerdoti u lajk li kienu midfunin fil-knisja antika ta’ Tignè. Il-knisja kienet taqdi l-ftit nies li kienu jgħixu f’Tas-Sliema dak iż-żmien.

F’din il-knisja jistgħu jsiru:

Żwiġijiet

Rettur: Il-Kappillan

Ħinijet tal-Quddiesa

No items found

Ħinijiet tal-Adorazzjoni

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday

10:00 - 17:30

Sajf u Xitwa

Ħinijiet tal-Qrar

N/A

Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli