Knisja tal-Madonna tal-Ħniena

Din il-knisja tinsab fiċ-ċimiterju li beda jintuża fl-1676 u sservi għal funzjonijiet funebri u quddies ieħor.

Rettur: Arċipriet

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A