Knisja tal-Madonna tar-Rużarju

Il-knisja nbniet fl-1856 minn Luigi dei Conti Manduca; fl-1997 il-familja tatha lid-djoċesi


Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A


Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli