Knisja tas-Salib Imqaddes (Kapuċċini)

Il-kunvent u l-knisja tal-Kapuċċini riedhom il-Granmastru Verdala
u nbnew fis-snin 1588-89. Il-knisja damet tinbena għal ħafna żmien u
tlestiet fl-1773 meta ġiet ikkonsagrata. Iġġarfet għal kollox fil-gwerra u
reġgħet inbniet bejn l-1953 u l-1955.

F’din il-knisja jistgħu jsiru:

Żwiġijiet

Rettur: Rev. Patri Paul Bugeja OFMCap
Kuntatt: 2122 5525

Ħinijiet tal-Quddiesa

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday

06:30

Malti

Sajf u Xitwa

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday

08:00

Malti

Sajf u Xitwa

Temporanjament minħabba l-Covid-19 (minflok fil-Kappella ta' Lourdes)

Il-Ħadd / Sunday

06:15

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

07:45

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

10:00

Malti

Sajf u Xitwa


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A