Knisja tas-Salvatur

L-ewwel li nbniet kien fl-1500 iżda fl-1747 inbniet mill-ġdid għax kienet qed tiġġarraf; xi ħamsin sena ilu saritilha faċċata ġdida u saru xi tiswijiet.

Rettur: L-Arċipriet

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A