Kappella tal-Kunċizzjoni f’Bengħisa

Inbniet fl-1822 u tkabbret fl-1862. Fil-Ħdud u l-festi titqaddes quddiesa għan-nies li joqogħdu fl-inħawi.

F’din il-knisja jistgħu jsiru:

Żwiġijiet

Rettur: Dun Ġużepp Berry

Ħinijiet tal-Quddiesa

Il-Ħadd / Sunday

07:00

Malti

Sajf u Xitwa

Bħalissa mhux qed isir quddies f'din il-kappella minħabba l-prekawzjonijiet tal-Covid-19.


Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A


Ħinijiet tal-Qrar

N/A