Santwarju tal-Madonna tat-Triq

Fl-1945 il-Markiż Scicluna ta lill-Ġizwiti d-dar tiegħu tan-Naxxar biex jużawha bħala novizzjat; madwar din id-dar qadima l-Ġizwiti tellgħu korp ta’ bini ġdid bejn 1950 u 1954. Il-kappella tad-dar hi dedikata lill-Madonna tat-Triq.

Rettur: Patri Paul Chetcuti S.J.
Kuntatt: 21410348

Ħinijiet tal-Quddiesa

No items found

Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A

Ħinijiet tal-Qrar

N/A

Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli