Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù

Dan is-santwarju beda jinbena fl-1979 f’qasam ġdid tar-raħal u fl-1986 beda jsir il-quddies fih. Kien ikkonsagrat fl-4 ta’ Lulju 2003.

F’din il-knisja jistgħu jsiru:

Żwiġijiet
Funerali

Rettur: Mons Vincent Cachia

Ħinijet tal-Quddiesa

Il-Ħamis / Thursday

18:30

Malti

Sajf u Xitwa

Is-Sibt / Saturday

18:30

Malti

Sajf u Xitwa

Il-Ħadd / Sunday

18:30

Malti

Sajf u Xitwa

Ħinijiet tal-Adorazzjoni

N/A

Ħinijiet tal-Qrar

N/A

Rikorsi

M'hemmx dokumenti disponibbli