Laqgħa għal-Lajċi 2024

Meeting for Laity 2024

Ir-Rikonċiljazzjoni u t-Tama

Reconciliation and Hope


It-Tlieta, 21 ta’ Mejju 2024
Tuesday, 21st May 2024
7.00pm
Is-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù, ir-Rabat
Archbishop’s Seminary, Tal-Virtù, Rabat
Il-laqgħa se tkun bl-ingliż
The meeting will be held in English.
Prof. Johan de Tavernier

Il-Prof. Johan de Tavernier huwa mill-Belġju u twieled fl-1957. Huwa professur emeritu tat-Teoloġija Etika u Direttur ta’ Ethics@Arenberg fl-Università ta’ Louvain fil-Belġju. Fl-istess Università huwa għallem diversi korsijiet tal-etika, l-etika tal-ambjent u l-bioetika, kif ukoll fuq il-bniedem, l-aktar lill-istudenti tat-teoloġija. Hu għamel ukoll korsijiet introduttorji fil-kristjaneżmu u l-etika lill-istudenti tal-inġinerija u l-bio-inġinerija.

Ir-riċerka u l-istudju tiegħu jiffukaw fuq it-teoloġija morali fundamentali; dak li hu partikulari fl-etika Nisranija, l-etika tal-ambjent, il-bijoloġija tal-iżvilupp u l-etika u l-użu tal-Bibbja fl-etika. Hu jispeċjalizza wkoll fi tliet taqsimiet partikulari tal-etika: l-etika tal-ikel, l-etika tal-inġinerija u l-etika tal-annimali.
Minħabba li huwa espert fl-etika, huwa qiegħed ukoll f’diversi kummissjonijiet tal-etika professjonali.

Prof. de Tavernier kiteb u ppublika ħafna kotba ta’ natura etika, l-aktar wieħed reċenti huwa dwar Laudato Si’. Bħalissa qed jipprepara ktieb dwar l-etika Nisranija.

Prof. Johan de Tavernier is from Belgium and was born in 1957. He is professor emeritus of Ethical Theology and Director of Ethics@Arenberg at the University of Louvain in Belgium. At the same University he taught several courses on ethics, environmental ethics and bioethics, as well as on the human being, mostly to theology students. He also gave introductory courses in Christianity and ethics to engineering and bio-engineering students.

His research and study focuses on fundamental moral theology; what is particular in Christian ethics, environmental ethics, developmental biology and ethics and the use of the Bible in ethics. He also specializes in three particular sections of ethics: food ethics, engineering ethics and animal ethics.

Because he is an expert in ethics, he is also in several professional ethics commissions.
Prof. de Tavernier wrote and published many books of an ethical nature, the most recent one being about Laudato Si’. He is currently preparing a book on Christian ethics.


Applikazzjoni

Application Form

Name
Surname
Kunsens*
Consent
Jiena operatur pastorali f'parroċċa jew f'komunità.
I am a pastoral worker or a member of a community.